Välkommen till Advocat.se, ni kan kontakta oss via telefon: 08-791 94 00 eller mail: info@advocat.se. Våra öppettider 08:00 - 17:00, lunchstängt 12:00-13:00.
  • Home

Välkommen till advocat.se

Svenska  English  Francais  Espanol  Ruski  Srpski  Romani  Romanesc

 

Brottmålsadvokater i Stockholm

advocat.se är en av Stockholms specialiserade advokatbyråer med inriktning på brottmål. Firman grundades av advokat Charlie Tvärenvigg den 15 mars 1999.

advocat.se finns flera advokater som alla särskilt inriktade på brottmål, d.vs. att agera som försvarsadvokater i alla typer av brottmål; allmänna brottmål, ungdomsmål och s.k. ekomål.

Blir du misstänkt för brott har du alltid rätt att biträdas av en försvarsadvokat vid polisförhör eller i domstolen d.v.s. ta hjälp av en brottmålsadvokat. I många fall har du rätt till en försvarsadvokat som ersätts av staten, en s.k. offentlig försvarare.

Säg till polisen vilken försvarare du vill ha från advocat.se redan före det första förhöret eller kontakta oss direkt så hjälper vi dig.

Målsägandebiträde

Liksom de flesta brottmålsadvokater agerar vi även såsom ombud för brottsoffer, d.v.s såsom målsägandebiträden och särskild företrädare för barn.

Asylärenden

Asylsökande och skyddsbehövande möter ofta, kanske på grund av språksvårigheter eller brist på kännedom om hur den svenska asylprocessen fungerar, särskilda svårigheter. Därför har man ofta rätt att få hjälp av en advokat eller jurist där staten står för kostnaden, ett s.k. offentligt biträde. Det offentliga biträdet hjälper den sökande att föra fram sin sak inför Migrationsverket, närvarar vid utredningssamtal vid Migrationsverket, upprättar yttranden för den sökande och i övrigt tillser att den sökandes rättigheter tillvaratas. På advocat.se åtar vi oss sådana uppdrag.

Tvångsvård

När barn far illa eller riskerar skada sig själv (LVU), eller när vuxna riskerar skada sin framtid genom missbruk (LVM) eller på grund av sjukdom (LPT), vill myndigheter ibland att dessa skall tvångsomhändertas. I mål som handlar om tvångsvård, lagen om vård av unga, lagen om vård av missbrukare eller lagen om psykiatrisk tvångsvård, har man ofta svårigheter att komma till sin rätt eller föra sin talan gentemot myndigheterna. Därför har man ofta rätt att få hjälp av en advokat eller jurist där staten står för kostnaden, ett s.k. offentligt biträde. Det offentliga biträdet hjälper den sökande att föra fram sin sak inför bl.a. förvaltningsdomstolarna, närvarar vid utredningssamtal, upprättar yttranden för den utsatte och i övrigt tillser att den utsattes rättigheter. På advocat.se åtar vi oss sådana uppdrag.

Vårdnadstvist? Boende och Umgänge?

När föräldrar tvistar om vårdnad, boende och/eller umgänge med sina barn, upplevs ibland alla möjligheter att i samförstånd hitta en lösning, med eller utan socialtjänstens hjälp. Man kan då ibland känna sig tvungen att ta frågan till domstol. I sådana fall är det oftast nödvändigt att vända sig till ett ombud, d.v.s. en advokat eller en jurist för att få hjälp och föra ens talan vid tingsrätten. På advocat.se åtar vi oss sådana uppdrag.

Följ oss på:
Facebookinstagram