Välkommen till Advocat.se, ni kan kontakta oss via telefon: 08-791 94 00 eller mail: info@advocat.se. Våra öppettider 08:00 - 17:00, lunchstängt 12:00-13:00.

Uppdrag

Offentlig försvarare, Försvarsadvokat, Brottmålsadvokat:

Om du är misstänkt för brott och ska förhöras av polis biträder vi dig vid polisförhör, häktningsförhandlingar och rättegångar. Säg till polisen eller domstolen att du vill ha vår hjälp eller kontakta oss direkt.

Målsägandebiträde, Brottsoffrets advokat/jurist:

Om du har blivit utsatt för brott har du ibland rätt att få hjälp av en advokat/jurist som biträder dig vid polisförhör och rättegångar. Säg till polisen eller domstolen att du vill    ha vår hjälp eller kontakta oss direkt.

Offentligt biträde vid asylärenden:

Om du vill söka asyl i Sverige har du ofta rätt att få hjälp av en advokat/jurist som biträder dig vid utredningar hos Migrationsverket och vid överklaganden och rättegångar. Säg till utredaren/handläggaren vid Migrationsverket att du vill ha vår hjälp eller kontakta oss direkt.

Offentlig biträde vid tvångsomhändertaganden (LVU, LVM, LPT m.m):

Om myndigheterna vill tvångsomhänderta dig eller dina barn har du oftast rätt att få hjälp av en advokat/jurist som biträder dig vid i ärendet. Säg till polisen eller förvaltningsrätten att du vill ha vår hjälp eller kontakta oss direkt.

Ombud familjerätt:

Ibland händer det att föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, umgänge och underhåll. När alla andra möjligheter är uttömda och det uppstår en vårdnadstvist eller tvist om umgänge kan man behöva hjälp av en advokat/jurist. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Följ oss på:
Facebookinstagram