Välkommen till Advocat.se, ni kan kontakta oss via telefon: 08-791 94 00 eller mail: info@advocat.se. Våra öppettider 08:00 - 17:00, lunchstängt 12:00-13:00.

Daniela Zanetta

Advokat Daniela Zanetta
E-mail: info@advocat.se
Mobil: +46 (0)8 791 94 00

Bakgrund
Jur kand, Stockholms universitet, examen 2014
Biträdande jurist vid allmänpraktiserande byråer i Stockholm, 2015-2018

 

 

 

Daniela Zanetta arbetar i huvudsak med;

Brottmål: Uppdrag som offentlig och privat försvarare vid allehanda typer av brott, även ungdomsmål, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Asyl-, Utvisnings- och Flyktingärenden: uppdrag som offentligt och privat biträde vid allehanda typer av dessa ärenden.

LVU, LVM, LPT, LRV och LSPV: Uppdrag som offentligt och privat biträde i ärenden rörande lagen med särskilda bestämmelse om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) och lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV).