Välkommen till Advocat.se, ni kan kontakta oss via telefon: 08-791 94 00 eller mail: info@advocat.se. Våra öppettider 08:00 - 17:00, lunchstängt 12:00-13:00.

Charlie Tvärenvigg

Advokat Charlie Tvärenvigg

E-mail:      info@advocat.se
Telefon:        +46 (0)8 791 94 00

Bakgrund
Civilekonomexamen 1992
Jur kand, examen 1993
Tingsnotarie Södertälje tingsrätt 1994-1995
Biträdande jurist vid advokatfirma 1995-1998
Egen advokatfirma från 15 mars 1999
(Advokat Charlie Tvärenvigg AB, f.d. Stenlund & Partners Advokatfirma AB)

 

Advokat Charlie Tvärenvigg arbetar i huvudsak med;

Brottmål: Uppdrag som offentlig och privat försvarare vid allehanda typer av brott, även ungdomsmål och ekobrott, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn),

 

Charlie Tvärenvigg i

– Högsta domstolen 3, NJA 2009 s 485, straffmätning: Länk
– Högsta domstolen 4, NJA 2009 N 43 Grovt rättegångsfel Svea hovrätt
– Högsta domstolen 4, JK till Ansvarsnämnden: Länk
– Högsta domstolen 5: Mefedronmålet NJA 2012 s 650: Länk
– Vägledande avgöranden Svea hovrätt: Spritsmuggling: RH
– Dagens Nyheter debatt:  Länk
– Otillåten brottsprovokation: Länk