Välkommen till Advocat.se, ni kan kontakta oss via telefon: 08-791 94 00 eller mail: info@advocat.se. Våra öppettider 08:00 - 17:00, lunchstängt 12:00-13:00.

Mårten Edenroth

Advokat, Mårten Edenroth

E-Post:        info@advocat.se
Telefon:      +46 (0)8 791 94 00
Fax:               +46 (0)8-791 74 03

Bakgrund
Jur kand, examen 1995
Biträdande jurist vid advokatfirma 1995 – 1999
Förbundsjurist 1999 – 2001
Områdesansvarig internationellt IT-företag, IT-rättsjurist 2001 – 2003
Advokat vid Solon Advokatbyrå 2003 – 2004
Nordenansvarig vid internationellt IT-företag och IT-rättsjurist 2004 – 2018
Föreläsare och forskare inom IT-rätt vid Stockholms universitet 2010 – idag

 

Mårten Edenroth arbetar i huvudsak med;

Brottmål: Uppdrag som offentlig och privat försvarare vid alla typer av brott, även ungdomsmål, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

IT-rätt: Dataskydd (GDPR), Informationssäkerhet och IT-avtal.

Asyl-, Utvisnings- och Flyktingärenden: uppdrag som offentligt och privat biträde.

LVU, LVM, LPT, LRV och LSPV: Uppdrag som offentligt och privat biträde i ärenden rörande lagen med särskilda bestämmelse om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) och lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV).