Välkommen till Advocat.se, ni kan kontakta oss via telefon: 08-791 94 00 eller mail: info@advocat.se. Våra öppettider 08:00 - 17:00, lunchstängt 12:00-13:00.

Uppdrag

Branilac po službenoj dužnosti, Advokat branilac, Advokat za krivične postupke:

Ako ste osumnjičeni za krivično delo i bit ćete saslušani od strane policije, mi ćemo vam pomoći na policijskom saslušanju, na raspravi radi određivanja sudskog pritvora i prilikom suđenja. Recite policiji ili sudu da želite našu pomoć ili nam se direktno obratite.

Pomoćnik oštećenog, advokat/pravnik za žrtve krivičnih dela:

Ako ste bili izloženi krivičnom delu, ponekad imate pravo na pomoć advokata/pravnika koji će vam pomoći prilikom policijskog saslušanja i na suđenjima. Recite policiji ili sudu da želite našu pomoć ili nam se direktno obratite.

Pomoćnik po službenoj dužnosti kod predmeta vezanih za azil:

Ako želite tražiti azil u Švedskoj, često imate pravo na pomoć advokata/pravnika koji će vam pomagati prilikom ispitivanja u Državnom zavodu za migracije, prilikom ulaganja žalbe i na suđenjima. Recite voditelju ispitivanja/referentu u Državnom zavodu za migracije da želite našu pomoć ili nam se direktno obratite.

Pomoćnik po službenoj dužnosti kod prinudnog stavljanja pod zaštitu i nadzor (LVU, LVM, LPT i dr.):

Ako organi vlasti, vas ili vašu decu, žele prinudno staviti pod zaštitu i nadzor, najčešće imate pravo na pomoć advokata/pravnika koji će vam pomoći u predmetu. Recite policiji ili upravnom sudu da želite našu pomoć ili nam se direktno obratite.

Zastupnik u oblasti porodičnog prava:

Ponekad se roditelji ne mogu dogovoriti oko pitanja vezanih za starateljstvo, održavanje ličnih odnosa sa detetom i alimentaciju. Kad su sve druge mogućnosti ispražnjene i dođe do spora oko starateljstva ili održavanja ličnih odnosa sa detetom može biti potrebna pomoć advokata/pravnika. Kontaktirajte nas, mi ćemo vam pomoći.

Pratite nas na:
Facebookinstagram