Välkommen till Advocat.se, ni kan kontakta oss via telefon: 08-791 94 00 eller mail: info@advocat.se. Våra öppettider 08:00 - 17:00, lunchstängt 12:00-13:00.

Charlie Tvärenvigg

Charlie_prs

Advokat Charlie Tvärenvigg

E-mail:      info@advocat.se
Telefon:        +46 (0)8 791 94 00

Obrazovanje i radno iskustvo:
Diploma ekonomskog fakulteta, 1992.
Diploma pravnog fakulteta, 1993.
Sudski pripravnik pri prvostepenom sudu u Södertälju, 1994.-1995. godine
Advokatski pripravnik u advokatskoj firmi, 1995.-1998. godine
Vlastita advokatska firma od 15. marta 1999. godine
(Advokat Charlie Tvärenvigg AB, bivša Stenlund & Partners Advokatfirma AB)

 

Advokat Charlie Tvärenvigg uglavnom radi sa:

Krivični postupak: Poslovi branioca po službenoj dužnosti i privatnog branioca u različitim vrstama krivičnih dela, krivičnim postupcima prema maloletnicima i privrednim sporovima, pomoćnik oštećenog i poseban zastupnik za decu).

Charlie Tvärenvigg i
- Vrhovni sud 3, NJA 2009 s 485, odmeravanje kazne: Link
- Vrhovni sud 4, NJA 2009 N 43 Teška greška u vođenju sudskog postupka, Svea
drugostepeni sud
- Vrhovni sud 4, Generalni inspektor za pravosuđe i državnu upravu – JK na disciplinski
odbor: Link
- Vrhovni sud 5: ”Mefedron postupak”, NJA 2012 s 650: Link
- Savetodavna odluka Svea drugostepenog suda: Krijumčarenje žestokih pića: RH
- Dagens Nyheter – debata:  Link
- Nedozvoljeno provociranje krivičnog dela: Link