Välkommen till Advocat.se, ni kan kontakta oss via telefon: 08-791 94 00 eller mail: info@advocat.se. Våra öppettider 08:00 - 17:00, lunchstängt 12:00-13:00.
  • Temp

Šukar Alen ko advocat.se

Svenska  English  Francais  Espanol  Ruski  Srpski  Romani  Romanesc

 

Kazneni advokatija ko Štockholm

advocat.se tano jek taro specialna advokatska biro ko Štockholm sa fokusiranje ko kazneni prekršaj. E firma phravdžape taro advokati o Charlie Tvärenvigg 15 mart 1999.
Ko advocat.se isi više advokatija kola sare specializacija isi len ko kazneni prekršaj znaći sar branitelja (advokatija) ko sa o vrste predmetija za kazneni prekršaj: generalna kazneni prekršaj, maloletnići slućaj hem isto Eko kazneni prekršaj.
Ako tu oveja usumljićime za jek prekršaj uvek isi tut pravo te dobine pomoć taro jek branitelji ko saslušanje ki milićija jeli ko sudo znaći te dobine pomoć taro jek advokati za kazneni predmetija. Ko but slućaj isi tut pravo ko jek branitelji kova ovela platimo tari država znaći jek javni branitelji.
Vaćer za milićiju kova branitelji mangeja tu taro advocat.se angleder o prvo saslušanje jeli kontakterin amen direktno onda amen ka pomožina tut.

Savjet

Sar o većina advokatija za kazneni prekršaj amen isto ijam sar te predstavina e žrtven za prekršaj sar savetnići hem sar posebni predstavnikija za ćhavore.

Azilna predmetija

Azilantija hem manušendže kola valani lendže potreba za zaštita resena ćesto šaj zbog pharipe ćhibjaki jeli so na džanena sar o švedsko azilno proćesi funkčujini posebno pharipe. Odoloese isi le manuš pravo te dobini pomoć taro jek advokati jeli taro jek pravniko kova e država platini, jek javno branitelji. O javni branitelji pomožini e azilante te vaćeri pi buti za Migraćiju, prisutno ko izjave ki Migraćija, pisini mišljenje za azilanti hem ostalo dikhela o azilanti te dobini po pravo. Ko advocat.se la amen esavke zadaci upro amende.

Silno nega/lećenje

Ked jek ćhavoro lošno lese jeli ked rizikujini te povredini korkori pes (LVU) jeli ked puno letna rizikujinena te povredinen po budućnost preko ovisnost (LVM) jeli zbog bolest (LPT) o ustanove ponekad mangena akalen te len olen silnom. Ko predmetija kola tane uvezi silno nega/lećenje, zakon nega/lećenje za terne, zakon nega/lećenje ovisnici jeli zakon za psikićno silno nega/lećenje isi ćesto pharipe te ave ko to pravo jeli te vaćere sa ustanove. Odolese isi tut ćesto pravo te dbine pomoć taro jek advokati jeli pravniko kova e država platini jek javni branitelji. O javni branitelji pomožini manuše te vaćeri sa naprimer upravni sud, prisutno ko ispitivanje, pisini mišlenje manušese hem dikhela manušeso pravo te dobini. Ko advocat.se la amen esavke zadaci upro amende.

Starateljstvo rasprava? Ziviba hem odnos?

Ked roditelja isi len rasprava za starateljstvo, ziviba hem/jeli odnos pe ćhavorencar, ponekad doživinipe sa o mogućnost te arakhipe saradnja hem jek rešenje, sa jeli bizo pomoć taro socijalne usluge. O manuš tegani šaj ponekad te osetini so o pitanje valani te igaripe ko sudo. Ko esavke slućaja ćesto mora te irine tut ko jek branitelji znaći jek advokati jeli jek pravniko te šaj te dobine pomoć te predstavini tut ko sudo. Ko advocat.se la amen esavke zadaci upro amende.

Pratin amen ko:
Facebookinstagram