Välkommen till Advocat.se, ni kan kontakta oss via telefon: 08-791 94 00 eller mail: info@advocat.se. Våra öppettider 08:00 - 17:00, lunchstängt 12:00-13:00.

Pontus Luthman

Bakgrund
Jur.kand. Stockholms Universitet, 2007
Ek. kand. Stockholms Universitet, 2007
Skattejurist vid E&Y, Stockholm, 2007-2009
Tingsnotarie Blekinge tingsrätt, 2009-2010
Biträdande jurist vid Advokatfirman Törngren Magnell, 2010-2015
Bolagsjurist (secondment) vid Vattenfall, 2012

Advokat Pontus Luthman arbetar i huvudsak med;

Brottmål: Uppdrag som offentlig och privat försvarare vid allehanda typer av brott, även ungdomsmål och ekobrott, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Asyl-, Utvisnings- och Flyktingärenden: uppdrag som offentligt och privat biträde vid allehanda typer av dessa ärenden

LVU, LVM, LPT, LRV och LSPV: Offentligt och privat biträde i ärenden rörande lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV).