Välkommen till Advocat.se, ni kan kontakta oss via telefon: 08-791 94 00 eller mail: info@advocat.se. Våra öppettider 08:00 - 17:00, lunchstängt 12:00-13:00.

Miriam Engström

Miriam_press

Advokat Miriam Engström

Föräldraledig
E-mail:      info@advocat.se
Telefon:    +46 (0)8 791 94 00

Bakgrund
Jur kand, examen 2007 från Stockholms universitet
Utbytesstudier vid University of Singapore, 2005-2006
LL.M examen 2008 från University of California, San Francisco
Biträdande jurist vid amerikansk affärsjuridisk byrå i New York, 2008-2009
Biträdande jurist och advokat vid allmänpraktiserande byråer i Stockholm, 2009-2012

 

Advokat Miriam Engström arbetar i huvudsak med;

Brottmål: Uppdrag som offentlig och privat försvarare vid allehanda typer av brott och företräder gärna ungdomar, uppdrag som målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Vårdnad: Uppdrag som ombud och ombud enligt rättshjälpslagen i vårdnadstvister.

Asyl-, Utvisnings- och Flyktingärenden: uppdrag som offentligt och privat biträde vid allehanda typer av dessa ärenden.

LVU, LVM, LPT, LRV och LSPV: Offentligt och privat biträde i ärenden rörande lagen med särskilda bestämmelse om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV).