Välkommen till Advocat.se, ni kan kontakta oss via telefon: 08-791 94 00 eller mail: info@advocat.se. Våra öppettider 08:00 - 17:00, lunchstängt 12:00-13:00.

Jens Högström

jens

Advokat Jens Högström

E-mail:      info@advocat.se
Telefon:   +46 (0)8 791 94 00

Bakgrund
Studier vid Chalmers Tekniska Högskola, 1998-2001
Jur kand, Uppsala Universitet, 2003-2008
Biträdande jurist vid advokatfirman Delphi 2007-2008
Biträdande jurist och advokat vid advokatfirman Berlin 2009-2013

 

Advokat Jens Högström arbetar i huvudsak med;

Brottmål: Uppdrag som offentlig och privat försvarare vid allehanda typer av brott, även ungdomsmål och ekobrott, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn,

Asyl-, Utvisnings- och Flyktingärenden: uppdrag som offentligt och privat biträde vid allehanda typer av dessa ärenden,

LVU, LVM, LPT, LRV och LSPV: Offentligt och privat biträde i ärenden rörande lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV).