Välkommen till Advocat.se, ni kan kontakta oss via telefon: 08-791 94 00 eller mail: info@advocat.se. Våra öppettider 08:00 - 17:00, lunchstängt 12:00-13:00.

Alexandra Wenckert

alexandra

Advokat Alexandra Wenckert

E-mail:      info@advocat.se
Telefon:    +46 (0)8 791 94 00

Bakgrund
Jur kand, Stockholms universitet, examen 1999
Utbytesstudier vid Queen Mary College, University of London, 1998
LL.M, University of Sydney, examen 2000
Biträdande jurist, Advokatfirman Vinge KB 2000-2013
Tingsnotarie, Södra Roslags/Attunda tingsrätt 2007-2011

 


Advokat Alexandra Wenckert arbetar i huvudsak med;

Brottmål: Uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn,
Asyl-, Utvisnings- och Flyktingärenden: uppdrag som offentligt och privat biträde vid allehanda typer av dessa ärenden
LVU, LVM, LPT, LRV och LSPV: Offentligt och privat biträde i ärenden rörande lagen med särskilda bestämmelse om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV).