Välkommen till Advocat.se, ni kan kontakta oss via telefon: 08-791 94 00 eller mail: info@advocat.se. Våra öppettider 08:00 - 17:00, lunchstängt 12:00-13:00.

Pontus Luthman

Advokat Pontus Luthman

E-mail: info@advocat.se
Telefon: +46 (0)8 791 94 00

Obrazovanje i radno iskustvo:
Diplomirani pravnik, Univerzitet u Štokholmu, 2007. godine
Diplomirani ekonomist, Univerzitet u Štokholmu, 2007. godine
Porezni pravnik u E&Y, Štokholm, 2007. – 2009. godine
Sudski pripravnik, provstepeni sud Blekinge, 2009. – 2010. godine
Advokatski pripravnik u advokaturi, Advokatfirman Törngren Magnell, 2010. – 2015. godine
Poslovni pravnik (secondment) u Vattenfall preduzeću, 2012. godine

Advokat Pontus Luthman radi uglavnom na;
Krivični postupci: Poslovi branioca po službenoj dužnosti, pomoćnik oštećene stranke i poseban zastupnik za decu.
Predmeti vezani za azil, proterivanje i izbeglice: poslovi privatnog pomoćnika i pomoćnika po službenoj dužnosti u svim raznim vrstama takvih predmeta.
LVU, LVM, LPT, LRV i LSPV: Privatni pomoćnik i pomoćnik po službenoj dužnosti u predmetima koji se odnose na zakon sa posebnim odredbama o lečenju mladih (LVU), Zakon o lečenju ovisnika u nekim slučajevima (LVM), Zakon o prinudnom psihijatrijskom lečenju (LPT), zakon o sudsko medicinskom psihijatrijskom lečenju (LRV), zakon o obezbeđenju obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi u nekim slučajevima (LSPV).