Välkommen till Advocat.se, ni kan kontakta oss via telefon: 08-791 94 00 eller mail: info@advocat.se. Våra öppettider 08:00 - 17:00, lunchstängt 12:00-13:00.

Miriam Engström

Miriam_press

Advokat Miriam Engström

E-mail:      info@advocat.se
Telefon:    +46 (0)8 791 94 00

Obrazovanje i radno iskustvo:
Diploma pravnog fakulteta, 2007. godine, Univerzitet u Štokholmu
Razmena studenata, Univerzitet u Singapuru (University of Singapore), 2005.-2006. godine
LL.M diploma 2008. godine, Kalifornija – University of California, San Francisco
Advokatski pripravnik u američkom birou za poslovno pravo u New Yorku, 2008.-2009. god.
Advokatski pripravnik i advokat u različitim advokaturama u Štokholmu, 2009. – 2012. god.

 

Advokat Miriam Engström radi uglavnom na;
Krivični postupci: Poslovi branioca po službenoj dužnosti i privatnog branioca u različitim vrstama krivičnih dela, rado zastupa maloletnike, poslovi pomoćnika oštećene stranke i poseban zastupnik za decu.
Starateljstvo: Poslovi zastupnika i zastupnika prema zakonu o pružanju pravne pomoći u sporovima oko starateljstva.
Predmeti vezani za azil, proterivanje i izbeglice: poslovi privatnog pomoćnika i pomoćnika po službenoj dužnosti u svim raznim vrstama takvih predmeta.
LVU, LVM, LPT, LRV i LSPV: Privatni pomoćnik i pomoćnik po službenoj dužnosti u predmetima koji se odnose na zakon sa posebnim odredbama o lečenju mladih (LVU), Zakon o lečenju ovisnika u nekim slučajevima (LVM), Zakon o prinudnom psihijatrijskom lečenju (LPT), zakon o sudsko medicinskom psihijatrijskom lečenju (LRV), Zakon o obezbeđenju obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi u nekim slučajevima (LSPV).