Välkommen till Advocat.se, ni kan kontakta oss via telefon: 08-791 94 00 eller mail: info@advocat.se. Våra öppettider 08:00 - 17:00, lunchstängt 12:00-13:00.

Jens Högström

jens

Advokat Jens Högström

E-mail:      info@advocat.se
Telefon:   +46 (0)8 791 94 00

Obrazovanje i radno iskustvo:
Studije na Chalmers tehničkom fakultetu (Chalmers Tekniska Högskola), 1998. – 2001. godine
Diplomirani pravnik, Univerzitet u Uppsali, 2003. – 2008. godine
Advokatski pripravnik u advokaturi Delphi 2007. – 2008. godine
Advokatski pripravnik i advokat u advokaturi Berlin 2009. – 2013. godine

 

Advokat Jens Högström radi uglavnom na;
Krivični postupci: Poslovi privatnog branioca i branioca po službenoj dužnosti u raznim vrstama krivičnih dela, krivičnim postupcima prema maloletnicima i privrednim sporovima, pomoćnik oštećene stranke i poseban zastupnik za decu.
Predmeti vezani za azil, proterivanje i izbeglice: poslovi privatnog pomoćnika i pomoćnika po službenoj dužnosti u svim raznim vrstama takvih predmeta.
LVU, LVM, LPT, LRV i LSPV: Privatni pomoćnik i pomoćnik po službenoj dužnosti u predmetima koji se odnose na zakon sa posebnim odredbama o lečenju mladih (LVU), Zakon o lečenju ovisnika u nekim slučajevima (LVM), Zakon o prinudnom psihijatrijskom lečenju (LPT), zakon o sudsko medicinskom psihijatrijskom lečenju (LRV), zakon o obezbeđenju obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi u nekim slučajevima (LSPV).