Välkommen till Advocat.se, ni kan kontakta oss via telefon: 08-791 94 00 eller mail: info@advocat.se. Våra öppettider 08:00 - 17:00, lunchstängt 12:00-13:00.

Alexandra Wenckert

alexandra

Advokat Alexandra Wenckert

E-mail:      info@advocat.se
Telefon:    +46 (0)8 791 94 00

Obrazovanje i radno iskustvo:
Diplomirani pravnik, Univerzitet u Štokholmu, diplomirala 1999. godine
Razmena stuenata sa univerzitetom – Queen Mary College, University of London, 1998. godine
LL.M, University of Sydney, diplomirala 2000. godine
Advokat pripravnik, advokatura Advokatfirman Vinge KB 2000. – 2013. godine
Sudski pripravnik, prvostepeni sud Södra Roslags/Attunda 2007. – 2011. godine

 

Advokat Alexandra Wenckert radi uglavnom na;
Krivični postupci: Poslovi branioca po službenoj dužnosti, pomoćnik oštećene stranke i poseban zastupnik za decu.
Predmeti vezani za azil, proterivanje i izbeglice: poslovi privatnog pomoćnika i pomoćnika po službenoj dužnosti u svim raznim vrstama takvih predmeta.
LVU, LVM, LPT, LRV i LSPV: Privatni pomoćnik i pomoćnik po službenoj dužnosti u predmetima koji se odnose na zakon sa posebnim odredbama o lečenju mladih (LVU), Zakon o lečenju ovisnika u nekim slučajevima (LVM), Zakon o prinudnom psihijatrijskom lečenju (LPT), zakon o sudsko medicinskom psihijatrijskom lečenju (LRV), zakon o obezbeđenju obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi u nekim slučajevima (LSPV).